För att marknadsföra byggetapp ett väljer Mjölby kommun att producera en säljande reklamfilm tillsammans med Teknomedia. Flygbilder och 3D-animationer visualiserar hur det nya området kommer te sig. Självklart använder vi Mjölby kommuns egna musik. Läs mer om projektet på www.mjolby.se 

Filmen kan du se på bl a Kanal 5 och här på teknomedia.se