Filmen vi producerade syftades till att användas internationellt för att promota Atlas Copcos Service divisions tjänst om utbildning för handhavande och underhåll. Filmen producerades i två varianter; en med speaker och en utan. Eftersom filmen visas på mässor förstärks budskapet med förklarande grafik. Utmaningen i detta projekt var framför alla krävande inspelningsmiljöer, kyla och mörka stora utrymmen som skulle ljussättas. Även bestämmelser kring vistelser i gruvmiljö.

Tack Liljedal Communication för ett gott samarbete!