På webbsidorna för Weibulls och Hammenhögs kan du få tips om hur du sköter din gräsmatta, hur du odlar blommor och andra växter. Econova har som del i sin digitala plattform varumärkeswebbplatser för att nå den yttersta målgruppen - vi som gillar odling.

På webbplatserna ser du vilka produkter som finns, hur du använder dem och i vilka butiker du kan köpa varorna.

Bland de senaste funktionerna som kommit till är "gräsmattekalkylatorn", där beskriver du ditt problem, hur stor gräsmatta du har och vad du har för ambition med din gräsmatta. Du får veta vilka produkter du behöver och hur mycket av varje. Naturligtvis också hur du gör.

Produkterna adminsiterar genom Edge products och bilderna hämtas från Edge mediabank.

Hammenhögs och Weibulls webbplatser finns för de olika nordiska marknaderna Danmark, Norge och Sverige.