Peterson Packaging skulle delta på en stor förpackningsmässa i Göteborg (Scanpack) under 2015 med en stor monter. Man ville ta ett nytt grepp kring montern och presentation av en tjänst genom att delvis nyttja film i olika ”stationer” på mässan. Filmerna skulle också kunna vara del av framtida säljmaterial på de nordiska språken.

Omfattningen i projektet var 4 korta filmer som beskriver olika delar i tjänsten och processen för förpackningsrevision ”Petacheck” och en längre som binder ihop de fyra filmerna. Filmerna producerades på svenska, danska och norska. Teknomedia designade och utvecklade även en iOS app för Ipad för att spela upp filmerna på olika språk.

Förpackningsrevisionen petacheck är ett sätt att arbeta med behovsanalys av PP:s kunders förpackningsbehov utifrån fokus på bland annat kostnads- och effektivitetsbesparing. PP tittar på kundens hela förpackningsprocess/värdekedja och föreslår lösningar som sin expertis. Filmerna syftade till att ”teasa” om varje del i processen för att få kunden att förstå effekten av tjänsten. Filmerna ska skapa nyfikenhet och vara en inledning till att prata vidare om tjänsten. Filmkonceptet skulle också vara kostnadseffektivt och matcha övrigt material i montern.

Målgrupp
Målgruppen är beställare av förpackningslösningar, produktions- och logistikansvariga i de nordiska länderna.

Hur
Teknomedia skapade ett manér med en Grön linje som visar på att det är en process. Den gröna linjen ihop med grafik och bilder ska också ge en känsla av miljö. Tydlig grafik och 3D element beskriver processen. Filmerna ska fungera utan ljud. Teknomedia står för idé, manus, skisser, 3D, film- och ljudproduktion. Teknomedia utvecklade även en Business to Business App för Ipad.