Teknomedia har på uppdrag av Örebro Airport producerat en ny audiell profil och reklamfilmer till både TV och versionener anpassade för digitala kanaler t.ex. Woo. 

Örebro Airport vill via film kommunicera att man med bara en incheckning och flera avgånger per dag kan nå hela världen från Örebro Airport. Unikt producerad musik lyfter hela känslan i filmerna som producerats i olika länger för olika media.

Välkommen in i vår familj hälsar vi Örebro Airport och ser fram emot ett långt och gott samarbete.