Målet var att locka besökare till uställningen i Norrköping med hjälp av film. Reklamfilm för TV och film för sociala medier producerades. I filmen arbetade vi med att skapa en förväntan och spänning. "Dinosaurierna är på väg till Värmekyrkan". Avslutningen är en "Rex" som tar plats i väntan på besökare.

Målet var att locka 45 000 besökare till utställningen, hela 65 000 besökte utställningen på bara några månader.

Ytterligare stora utställningar har följt i Norrköping, i skrivandes stund pågår Harry Potters utställning.