Teknomedia fick uppdraget att omvandla Ingelsta Shoppings värden till en profilfilm. Ingelsta Shopping vill förmedla en känsla av trygghet, värme och stolthet.

Så här blev resultatet!