Weibull.com har fått ny design och responsiv teknik. En av målsättningningarna med den nya lösningen var också att startsidan skulle vara så dynamisk som möjligt. Econova och Weibulls kan nu helt styra hur startsidan ser ut, med en massa olika varianter på inspirerande innehåll.

Produkterna administreras via Edge Products och bilderna hämtas från Edge Mediabank.

Weibulls webbplatser finns för de olika nordiska marknaderna Sverige och Danmark.