Tillsammans med Lundbergs har vi analyserat deras kommunikationsstrategi och översatt det till musik, artister och låtar. Detta har mynnat ut i en unik musikmix för Lindén och Spiralen i Norrköping och Gränden i Linköping.

Tänk på hur musiken påverkar dig nästa gång du handlar.