Teknomedia fick i uppdrag att producera en animerad film som ska illustrera hur processen vid övergödning går till. Utmaningen med filmen var att tydligt visa processen utan att vara övertydlig, samt att berätta det för två helt olika målgrupper – särskoleelever samt lärare. Syftet med filmen var även att berätta att det pågår förbättringsinsatser samt inge hopp om en fortsatt utveckling i framtiden.

Skolverket arbetar för att öka elevers intresse och kunskap inom naturvetenskap och teknik. Fram till år 2016 pågår utvecklingsinsatser som syftar till att förbättra svenska elevers kunskaper samt öka intresset för dessa ämnesområden. Satsningen motiveras särskilt av ämnenas betydelse för svensk ekonomi och arbetsmarknad, globala utmaningar som klimatförändringar och ämnenas betydelse för svensk forskning och innovationsförmåga.