Filmens primära syfte är att upplysa Rejmes potentiella samt befintliga kunder om vilken tjänster de tillhandahåller. Filmen visar vardagssituationer och hur din bil påverkas av olika faktorer, såsom väderförhållanden, barn och ett och annat husdjur.