Kvarteret Kroken i Norrköping består av en stor industrifastighet precis intill Strömmen i Norrköping. Fastigheten och kvarteret ska genomgå en förvandling de närmsta året till att bli ett nytt fint kvarter med tema "Hållbarhet".

Tillsammans med BYN kommunikation har vi skapat en fin webbplats som visar upp projektet under planerings- och byggnadsfasen. Den ska också vara huvudverktyg i sälj och uthyrningsprocessen som sedan sätter igång och därefter vara navet för hyresgästerna och fastighetsägarna.

BYN har tagit fram profil, fixat fina bilder och arbetat med superbra copy. Vi har designat och utvecklat hemsidan med Edge Portal.

Tack för det fina samarbetet!

Välkommen att titta in på YLLEFABRIKEN!