Teknomedia producerar på uppdrag av Skolverket löpande filmer i syfte att inspirera, informera eller utbilda personer inom skola och skolledning, elever och föräldrar i Sverige. 

Teknomedia producerar i uppdraget en övergripande film om Sveriges deltagande i dessa internationella studier med syfte att visa starka och mindre starka sidor i vårt skolsystem. Samt fem filmer som syftar till att sprida kunskap om de specifika studierna och uppmana till att genomföra testerna: TIMSS, TIMSS Advanced, PISA, PIRLS och ICCS. Filmlängd ca 1,5 min per film. Till dessa filmproduktioner har fokusgrupper i målgrupperna genomförts av Teknomedia för att säkerställa att filmerna och budskapet uppfattas och att målgruppen är positiv. Filmerna används aktivt nu för att uppmana till deltagande. Skolverket är nöjd med projektgenomförande och resultatet.

Målgrupp
Målgrupp för den övergripande filmen är rektorer och lärare. Målgruppen för de andra filmerna är främst elever men även rektorer, lärare och föräldrar. Filmerna visas för eleverna av lärare på de skolor som ska delta i studierna. Filmerna fungerar också som information till kollegor eller föräldrar.

  • TIMSS – elever i årskurs 4 och 8 (10 och 14 år)
  • TIMSS Advanced – elever i gymnasieskolan (18-19 år)
  • PISA – elever i årskurs 9 eller år 1 i gymnasieskolan (15 år)
  • PIRLS – elever i årskurs 4 (10 år)
  • ICCS – elever i årskurs 8 och 9 (14-15 år)

Flertalet andra filmprojekt för Skolverket så som Mattematiklyftet, Läslyftet och Utbildningspaketen är i full produktion. Vi far land och rike runt för dessa viktiga uppdrag!