Sedan 2012 har Skolverket erbjudit behörighetsgivande kurser via Lärarlyftet. För att påminna Sveriges lärare om att det är en bra utbildning som ger behörighet önskade man att pröva filmmediet för att locka fler lärare till ut bildningen. Målet med filmen är så klart att läraren som ser filmen söker nu.

Syftet med filmen är att få lärare som undervisar utan att ha rätt behörighet att söka kurser inom Lärarlyftet. Filmen är blir den där avgörande ”knuffen” till att söka en kurs. Primär målgrupp är lärare i grundskola eller motsvarande samt gymnasieskolan eller motsvarande. Sekundär målgrupp är rektorer samt huvudmän

Centrala budskapet i filmen är att ”det är viktigt för mig att bli en lärare med rätt behörighet för att trygga min anställning, karriär och professionella status.”

Tack Skolverket för förtroendet att producera era filmer.

/Låt stå