Vi har under tre år stöttat med marknadsföring genom film och ljud till LFC. Reklamfilmer och radioreklam som lockar publik till matcher och bygger image. Film och grafik som laddar till god stämning och stolthet för laget under hemmamatcherna på Linköping Arena. Vi stöttar aktivt flera elitklubbar i regionen genom att bidra med vår kunskap för en god sak.

Teknomedia har också varit med och grundat LFC Appointment som är en mötesplats för näringslivet i Linköping, givande nätverksluncher där intressanta föreläsningar och samtal kring utveckling av regionen sker framgångsrikt. Nätverkande med idrott som utgångspunkt är givande och trevligt!

När vi skapat årets film och ljudkoncept har LFC:s värdeord; glädje, engagemang och gemenskap varit centrala. Även att visa upp de lokala talanger som finns i laget.