Teknomedia erbjuder ett modernt webbaserat system för att hantera din fastighetsförvaltning - Edge Property. Edge Property består av en portal på webben, tillhörande hemsida och mobilapplikation.
Edge Property är enkel att hantera och säkerställer att du har kontroll på hela ditt bestånd. Du kan hantera fastigheter, hyresobjekt, hyresgäster och ärenden helt digitalt. Portalen når du via dator, läsplatta och mobil.

Är det dags att uppgradera din förvaltning till digital hantering?
Med Edge Property har alla aktuell information. Fastighetsägare så väl som förvaltare, kundtjänst, fastighetsskötare och entreprenörer arbetar i Edge Property som är rättighetsstyrd. Här samlar du all information om ditt bestånd, hyresgäster och dokument. Det är en komplett lösning för att hantera din tekniska förvaltning. Moduler för hyresavisering och hyressättningsmodell kan beställas till.

Läs mer på www.edgeproperty.se