En av de filmer vi på Teknomedia producerat tillsammans med Force Technology spelades in i Husum på pappersmassabruket Metsä Board där ett längre arbete med en revision av bruket pågått.

Filmen visar personalens vardag och vad deras arbete går ut på. Musik i kombination med en informativ speakerröst driver filmen framåt i huvudsyfte att informera om vad Force Technology gör.