Efter att ha slutit avtal med Soundtrack Your Brand, exklusiv leverantör av Spotifys kommersiella licenser genom tjänsterna Spotify Business för småföretagare och Spotify Enterprise för större företag och butikskedjor, tar vi nu in på butiksradiomarknaden. 

Den kommersiella licensen innebär ett lagligt alternativ att streama musik från Spotify i publika sammanhang och kommersiella verksamheter. Det skapar även möjlighet för varumärken att marknadsföra sig mot sina kunder via Spotifys kanal och kunna sätta ett sound på sitt varumärke - Soundtrack your brand. 

"Många undersökningar pekar på att rätt musik i butik ökar din omsättning, vilket företag vill inte det”, säger Andreas Petersson, Teknomedia. 

Andreas har en lång bakgrund inom kommersiell radio och är en av dem som ska jobba med att skapa rätt musikstrategi för Teknomedias kunder och pekar på att grunden är densamma som i radio men att det finns vissa skillnader. 

"När det gäller butiksradio handlar det mer om att försätta kunden i rätt känsla utifrån varumärke, men även att titta på funktionerna som musiken framkallar. En funktion skulle exempelvis kunna vara att man vill att kunderna skall stanna längre i butik, genomföra sitt köp fortare eller att man skall känna sig trygg i butiksmiljön", fortsätter Andreas. 

Soundtrack Your Brand har knappt funnits i ett år men kan redan stoltsera med kunder som McDonalds och Starbucks.

 

Andreas Hult
Chef, film- och ljudproduktion
0708-65 23 35